Search form

Tatike pine Uonore 3

Sulate ete jemate toini me kota Sardise

3:1-6

1Eleki Yesuse Ibeteke ete au be, “Aleki ete malekate rebe iraka jemate toini me kota Sardise be,

‘Meije lepata bei Au rebe lalake Roa itu bei Alla kai kmalea itu. Au rekwa saisa rebe imi onore peneka. Tamata makete esi beteke be imi kwana sa. Po tinaije imi matare reneka le imi hlaleke loko Alla ktili moneka. 2Raka mimise! Saisa rebe eme sare rebe lau mo emata nere aktilini lele. Le imi hidupe Au selu sae emise ete Alla mo. 3Hoko lene mimise, saisa rebe imi selue kai imi leneule, ono lulue kai hleke bei ono dosa! Le sepo imi raka mo, Au luake saka tamata ndeane kai imi rekwa mo be Au luake loko imire kena petu andia. 4Po bei imi me Sardise leini esi raka esi hidupe mimise leke esi ono dosa yake saka esi raka mimise leke esi pakianaru ndopo yake. Tatike pine esi keu sakesa kai Au, kai esi alike pakiane putile le esi supu bitike bei Alla. 5Sie rebe esi lesire, esi supu alike pakiane putile lupe mere. Kai esi nanaru Au bunu bei buku kena leki tamata rebe esi supu hlamate esi nanaru mo. Po Au naku esi nanaru me AmaKu oaI kai ete Eni malekataru. 6Sire rebe ilene meije peneka, hoko inete loko saisa rebe Alla Eni Rore Ibetekele ete jemata toinu.’ ”

Sulate ete jemate toini me kota Piladelpia

3:7-13

7Eleki Yesuse Ibeteke ete au be, “Aleki ete malekate rebe iraka jemate toini me kota Piladelpiare be,

‘Meije lepata bei Au rebe mise titinai le Auku dosa sae mo kai nkenale. Auku kbasare lupe akmena kamale Dauta eni kbasare. Kbasa meije lupe kuncire. Sepo Au baeke meture hoko sae makete isupu kobue mo kai sepo Au kobue meture hoko sae makete isupu baeke mo. Hoko Auku kbasare lesi bei kbasa makete. 8Au rekwa saisa rebe imi onore. Selu Au baeke meture ete imi peneka, rebe tamata sae isupu kobue mo. Au rekwa, bei imire batuke sie ilaya esi hlaleke loko Au, po imi lulu Auku lepataru, kai masike tamata esi ono susate ete imi po imi hlaleke loko Aure imi hleke mo. 9Imi lene mimise! Sie ilaru rebe esi lulu ro tiaru esi elake esi kbasare, sie meru esi betekeise Auku tamata, po esi atate lupe Auku tamataru esi atate mo. Tatike pine Au ono esi lulu imi. Au ulake esi luake kai esi tatu me imi lelalaru kai esi naku be Au oki imi. 10Le imi lulu Auku pletaru leke masike imi supu susate po imi hlaleke loko Au rame, hoko Au raka imi bei petu teheke kena supu susate rebe eluake ete pusue nusa kena etehe pusue tamata rebe esi rue mei nusa meije. 11Lau moneka Au luake reneka hoko tahane neka leke sae makete irana hadia rebe imi supure bei imi yake.

12Sire rebe ilesi, Au ono irue kena Tuhane Eni Lumare rame saka lili rebe kurule. Hoko namake irue kena Tuhane Eni Lumare, isiri bei ete mere moneka. Kai Au leki Auku Alla Eni nane kai Auku Alla Eni kotare esi nane kai Auku nane beluke kena nanakwalaije. Kota mere Yerusaleme beluke rebe erulu bei ndete surga bei Auku Allare.

13Sire rebe ilene meije peneka, hoko inete loko saisa rebe Alla Eni Rore Ibetekele ete jemata toinu.’ ”

Sulate ete jemate toini me kota Laodikia

3:14-22

14Eleki Yesuse Ibeteke ete au be, “Aleki ete malekate rebe iraka jemate toini me kota Laodikiare be:

‘Meije lepata bei Au rebe kotie Aure Amine+. Au sasike rame kena beteke Alla kena laleKue titinai leke tamata esi rekwa mere tinai Alla Itolae nusa kai lanite meije baue Au. 15Au rekwa pusue imi hidupe. Au rekwa be imi hlaleke loko Aure imi hleke mo. Po imi hlaleke ktili mo hoko imi sakesa kai kwele rebe ndiri mo po musu mo. Au sukare imi ndiri, ndiri neka pise imi musu, musu neka. 16Po imi ndiri pise musu mo hoko namake Au suka imi mo. 17Imi beteke be imi taneia boka kai imi lupuke tanei boka ete imi peneka kai imi susae sasaisa moneka. Po imi rekwa mo be imi sakesa kai tamata rebe esi sasaisa more neka, le imi pakiane sae moneka eti imi kalaku kai imi selu mo kena imi jiware. 18Hoko Au ahnau imi leke imi sebeie au hlamate imi bei imi dosaru leke lulu Aure, imi dosa sae moneka saka imi sabe mase bei Au. Kai sebeie Au ono imi nkena leke lulu aure imire tamata nkenale saka imi sabe pakiane putile bei Au leke imi alike pakiane kena obi nanakwalami rebe kalakure kai rebe eono asomire. Kai imi sebeie Au ono laleimu rekwa Au titinai saka imi sabe obate kena ekoa matami leke imi selure. 19Sire rebe Au okini, Au lakeni kai Au tetai. Ele mere hoko imi nkwakwa rame kai hleke bei ono dosa noma. 20Lene mimise! Au namake imi koti Au kena lupu kai imi leke Au rue sakesa kai imi kai ite lalema ndina sakesa. Mere saka Au kele me metu uluije kai Au lakae meture, sepo sire ilene naKue kai ibaeke meture, hoko Au kusu lokoi kai luama kane sakesa. 21Sire rebe ilesi, Au ono irue sakesa kai Au+ kena Auku otoi maka rue kena pletare lupe Au lesire, Au rue sakesa kai AmaKu kena Eni otoi maka rue kena pletare.

22Sire rebe ilene meije peneka, hoko inete loko saisa rebe Alla Eni Rore Ibetekele ete jemata toinu.’ ”

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index