Search form

Tatike pine Uonore 4

Tanei kwanala ata utatu loko Tuhane ndete surga

4:1-11

1Eleki bei mere au selu sae leneka. Au selu metu sae ebaeke ndete surga. Eleki au lene suike nai rebe akmena elepa loko au pende rebe esi tuleije lupe trompete, ebeteke be, “Sa lomei leke Au aseluke saisa rebe tatike pine eonore.” 2Eleki Alla Eni Rore Ikbasae au sosoli eleki au selu otoi maka rue kena pleta sae me surga kai Ile sae Irue me otoi maka rue mere. 3Ile mere seluI hita saka batu yaspise kai sardise rebe esi belini elake kai tabalakwe ekeholi lutike otoi maka rue mere selue saka batu samrute rebe esi belini elake. 4Eleki keholi otoi maka rue mere, otoi maka rue kena pleta butu lua lesini ata me kai kena otoi maka rue butu lua lesini ata meru elaka sie butu lua lesini ata esi rue kenae. Esi alike lapu putile kai kena uluisu, esi alike liute bei mase. 5Kai bei otoi maka rue mere silane ehita beie kai kla elake titinai esi tulei beie, kai obora itu ukliti me otoi maka rue mere esi oaije. Mere Roa itu bei Allare. 6Kai me otoi maka rue mere esi oaije, oani sae me selu saka meite bei kaca pise kristale selu siba.

Kena otoi maka rue mpe tlare esi leini keholi selu tanei kwanala ata, esi oalaleiju kai esi mulinu penu kena matainai. 7Tanei kwanale nomore esare selue saka singa, eleki nomore luare selue saka sape tulene, eleki nomore telure esi oalaleije selue saka tamata kai nomore atare selue saka manu lusire eribure.+ 8Kai tanei kwanala ata meru esi balakibiti ne papelakelu. Esi matai kena nanakwalaiju kai balakibitu pusulu. Kai tanei kwanala meru pita kai kpetu umenani rame be:

“Isike Tuhane Alla. Isike Tuhane Alla,

le Eni kbasare ela titinai.

Tuhane Imisete titinai le Eni dosa sae mo,

misete titinai le Eni dosa sae mo,

misete titinai le Eni dosa sae mo.

Tuhane bei akmena Amei peneka,

kena meije Amei kai eti pelare Amei lekwe.”+

9Tanei kwanala ata meru umenanie lagu maka isike Alla kai holmate kai kotie trima kasi bei Ile rebe Irue kena otoi maka rue kena pletare kai eti pelare Imere. Umenani ele mere. 10Eleki elaka sie butu lua lesini ata meru esi tatu roma tapele loko Ile rebe Irue kena otoi maka rue mere eleki esi holmate Ile maka rue eti pela mere. Eleki esi tolae esi liuta me uluisu kena otoi maka rue mere kai esi beteke be,

11“Tuhane Ale amiki Alla,

Asupu kbasa kena supu isike kai holmate.

Tuhane Amu kbasa,

le Atolae pusue yelu,

kai lulu Amu sukare pine pusue yelu utola

eleki ume.”

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index