Search form

Tatike pine Uonore 5

Buku rebe lulukele kai Domba Anai

5:1-14

1Eleki au selu Ile rebe Irue me otoi maka rue kena pleta mere Eni bala makwanale lalake buku rebe lulukele. Buku mere leki kena esi muline kai esi laleije kai tolae segela itu kenae. 2Eleki au selu malekate sae me iktili titinai ikloloe be, “Sire isupu kbasa kena bara segelaru bei buku rebe lulukele kai buka bukure leke baisele?” 3Po sae bei sie rebe esi ndete lanite pise sie rebe esi mei nusa meije pise tamata matale rebe esi mpe nusa meije esi lebuije lekwe, sae kuesa ikbasa kena ibuka buku rebe luluke mere kai iselu esi laleije mo. 4Hoko au rani hnetekeku le sae isupu kbasa kena buka buku rebe lulukele mere kai selu esi laleije mo. 5Eleki ile sae bei elaka meru ibeteke loko au be, “Arani yake! Aselu, Yesuse rebe kotiNe Singa bei suku Yehuda, Dauta eni anubu rebe elake, Ilesi peneka. Hoko Isupu kbasa kena Ibara segela itu meru kai Ibuka buku rebe luluke mere.”

6Eleki au selu Domba Anaije kele tehaike otoi maka rue mere. Mere Yesuse. Kai tanei kwanala ata meru kai tamata elaka meru esi keholie. Domba Anai mere bunuI peneka po Ikwana suike, Ikele, Eni sepai itu kai Eni matai itu. Eni matai itu mere Alla Eni Roa itu rebe Iulakesi keu pusue nusare.+7Eleki Domba Anai mere Ilomei rana buku rebe lulukele mere bei Ile rebe Irue kena otoi maka rue mere Eni bala makwanale. 8Kena Domba Anaije Irana buku rebe lulukele mere, taneia ata meru kai elaka sie butu lua lesini ata meru esi tatu me Domba Anai mere oaIje roma tapele. Kai pususi lalake kecapi kai oba mase rebe penu kena leite boini ntelete kemenyane. Kemenyane esi natire tamata rebe esi ono Alla Eni tamata pende esi kotie loko Allare.

9Kai esi menanie lagu beluke be:

“Asupu kbasa kena rana buku rebe luluke mere

kai bara esi segelaru.

Le Asupu bunu kai ponike Amu lalakwe

ete pusue tamata mei nusa+

bei papelake tamata mei nusa.

Asabe pususi kena Arilukesi ete Alla.+

10Alupukesi kena bangsa toini esa kai bitikesi kena imame

kena layani iteki Alla

kai riluke kbasa etesi kena esi pletae nusa meije.”+

11Mere pela, au selu kai au lene malekata bokala esi menani kena na elake. Pususi kele keholi otoi maka rue mere, tanei kwanala ata meru kai elaka meru. Malekata meru boka titinai, lihune kena lihune, sae ineheke ruasi moneka. 12Pususi menani kena na elake be,

“Domba Anai rebe Imata pende Ilayake

kena Isupu kbasa,

ite alenake be Eni tanei boka,

ite alenake be Irekwa mise titinai,

ite alenake be Iktili,

ite holmateI,

ite ono Eni nane ela,

kai ite isikeNi!”

13Kai au lene pusue tanei kwanala ndete surgare kai rebe mei nusare kai tamata matala mpe nusa meije esi lebuije kai yelu ndau meite pususi menani be,

“Ile rebe Irue kena otoi maka rue kena pletare

kai ete Domba Anaije,

ite isikesi, ite holmatesi,

ite ono esi nane ela,

kai ite alenake esi kbasaru

eti pela!”

14Eleki tanei kwanala ata meru beteke be, “Mere tinai.” Kai elaka meru esi tatu eleki esi nobo loko Domba Anaije kai Alla.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index