Search form

Tatike pine Uonore 7

Tuhane Eni tamata sie usate utune esa butu ata lesini ata

7:1-8

1Eleki suike bei mere au selu malekata sie ataya esi raka pusue nusa meije esi pele balataru leke ehbue ndau meite yake kai nda kmalane yake kai ehbue aiaru yake. 2Eleki au selu malekate makete iluake bei sapleuke lemataije sa. Ikeri Alla rebe Eri mere Eni segele kai ikloloe kena na elake loko malekata ata rebe esi supu pleta kena atia meite kai kmalane. 3Ikloloe be, “Atia meite pise kmalane kai aiaru yamina, namake eti ami tolae tanda kena tamata rebe esi kerike ete Allare oalaleisu pela mina!” 4Kai au lene tamata rebe tolae tanda kenaise, sie 144.000 (usata utune esa butu ata lesini ata) rebe lilakesi bei pusue tamata Israelaru esi anubuaru.

5Hoko bei papela anubuaru rana sie

12.000 (usata butu esa lesini lua).

Mere anubua bei Yehuda, Rubena, Gate,

6bei Asere, Naptali, Manase,

7bei Simone, Lewi, Isakare,

8bei Sebulone, Yusupe kai Benyamine.

Tamata boka titinai

7:9-17

9Eleki bei mere au selu tamata boka titinai sae ineheke tekwasi moneka, sie meru bei pusue tamata mei nusa+ esi kele balale otoi maka rue kena pleta mere kai Domba Anaije. Esi alike lapu nanuke putile kai esi lalake kurma loini. 10Kai esi kloloe be,

“Ite supu hlamate bei Alla iteki Tuhane

rebe Irue kena otoi maka ruere

kai bei Domba Anaije!”

11Kai pusue malekataru, elaka meru, tanei kwanala ata meru esi kele keholi otoi maka rue mere. Eleki pususi tatu pine esi nobo bei Alla. 12Kai pususi beteke be,

“Amine!

Ite isike iteki Tuhane mere Alla,

ite ono Eni nane ela,

ite alenake Irekwa titinai,

ite beteke trima kasi eteI,

ite holmateI,

Ite neheke suike Eni ktiline,

kai Eni kbasare, eti pela!

Amine!”

13Kai ile sae bei elaka meru itneu au be, “Siasi rebe esi alike lapu nanuke putila meru, kai esi luake bei etia?”

14Eleki au beteke lokoi be, “Ntuane, au rekwasi mo. Ntuane ruamu pine arekwasi.”

Eleki ntuane mere iombe, “Sie meru rebe esi supu susate elake po elia beisi peneka. Kai esi koa esi lapu nanukaru puti kena Domba Anaije Eni lalakwe. Mere saka tamata esi tetake lapune, Alla Iampune iteki dosaru kena Yesuse Eni lalakwe. 15Bei mere eti esi kele me Alla oaI me Eni otoi maka rue kena pletare kai esi layaniNi rame pita kpetu me Tuhane Eni Luma. Kai Ile rebe Irue kena otoi maka rue mere Irue kaisi leke Irakasi. 16Esi tiasi sene kai kmalakesi moneka kai lematai musute kenasi moneka. 17Le Domba Anai rebe me otoi maka rue mere esi leine Irakasi lupe maka raka dombare iraka dombaru, Ikerisi loko kwele bolai rebe eriluke hlamate. Kai Alla Isebeie esi supu susate sasaisa moneka hoko esi rani kwale moneka.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index