Search form

Tatike pine Uonore 9

Trompete nomore limare

9:1-12

1Eleki malekate nomore limare ihbue eni trompete eleki au selu kmale sae me emei nusare. Etetu bei ndete lanite. Eleki esi riluke kunci ete kmale mere. Kunci mere matale esi benaije rebe nanu titinai+, sae isupu esi uweije more esi kuncire. 2Eleki ebaeke matale esi benai mere eleki auwe kweine siri bei benai mere saka auwe kweine bei auwe elake titinai. Hoko lemataije kai lanite emele. 3Kai kwauaru usiri bei auwe kweini mere kena nusare kai usupu kbasa lupe kalajenkinaru. 4Kai kwaua meru supu lake bei Alla leke uatia tapuana pise tnanela kai aiya mei nusare yake. Batuke ono susate ete tamata rebe tanda bei Alla sae kena oalaleije more. 5Po kwauwa meru usupu lake lekwe leke bunu tamata yake. Batuke usupu ulake kena onosi supu kera titinai bulana lima. Kwaua meru kete tamatare, esi kerale saka kalajengkine kete tamatare. 6Kena bulana lima mere tamata esi nikwa lalane leke mata le esi blake kera kuate hoko esi noake be mise lesi esi mata noma, po saisa mo le teu esi nasite mo.

7Kwaua meru selulu saka kuda rebe aknekaele kena keu lisare kai kena esi uluiju saisa kenae saka liute kena ulure. Ono bei mase. Kai esi oalaleiju lupe tamata oalaleije. 8Kai esi buaru nanu saka binaru esi buaru kai esi niseiju ntina saka singare esi niseije. 9Kai esi lereiju kopa kena saisa me saka lapune bei pesi. Kai esi balakibitu esi tuleiju saka kuda bokala uneha keretare unaya kena lisare. 10Kai sasune kena esi alui rebe untina saka kalajenkine. Hoko uono susate ete tamata bulana lima. 11Kai kamale rebe ipletaule, mere malekate bei otoi matale esi benaije. Eni nane kena sou Ibranire, Abadone kai kena sou Yunanire, Apolione. Esi natire maka atia.

12Susate elake nomore esare lia peneka. Eleki susata lua uluake suike.

Trompete nomore nere

9:13-21

13Eleki malekate nomore nere ihbue eni trompete eleki au lene lepate esiri bei otoi maka pala kemenyane bei mase esi siuti ataru. Otoi maka pala kemenyane mere eme Alla oaIje. 14Lepate mere beteke loko malekate nomore nere be, “Tie malekata sie ataya rebe esi supu lo me kwele elake Efrate esi leine.” 15Eleki itie malekata ata meru. Malekata ata mere aknekaesi kena olase, petu, bulane kai musune rebe teu peneka kena esi bunu bei tamata sabokae lara teluke (1/3) pusue tamatare. 16Kai au lene lepate be, “Solalua rebe esi sa kuda kena lisare sie lihuna utuna lua (200.000.000) esi lupuke lomai peneka.

17Hoko au selu be kudaru kai tamata rebe esi sa kenalu lereisu kopa kena lapu pesi mata lalakwe lupe aure, malae kai porole saka belerane. Kuda meru esi uluije saka singa. Auwe, auwe kweini kai belerane kweini siri bei esi biruiju. 18Auwe klitini kai esi kweine kai belerane kweini rebe siri bei kudare esi biruije eono tamata mei nusare esi mata. Tamata rebe matare esi bokalaru lara teluke (1/3) tamata mei nusare. 19Kuda meru esi ktiline kena esi biruiju kai esi aluiju. Esi aluiju saka niakwe hoko uono susate ete tamata.

20Po tamata makete rebe esi mata kena susate mere more, esi hleke bei ono neune mo. Esi hleke bei hlaleke loko ro tiaru mo kai tuhane tinai more, rebe esi onoe bei mase, perake, tembaga, batu kai ai rebe uselu pise ulene pise ukeu more mo. 21Kai esi hleke bei maka bunu mo, bei atia tamata mo, bei ono ntasite mo kai bei ndeane mo.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index