Search form

Roma 15

Suke ono tamata maketa rebe imi hlaleke sakesare laleije ndina, batuke noake ruami yake

15:1-6

1Kwali betaya, itea rebe iteki maka hlaleke ktilire, ite leuke sala ete tamata rebe esi lake manane kai kinure yake le esi maka hlaleke ktili mosa. Po tahane beise lokosi neka. Ite lulu saisa rebe ite ruama noakele yake le namake mere batuke eono ite ruama lalema ndina. 2Po esi misete ite ono iteki kwali betaya lalesi ndina kena esi misete leke esi maka hlaleke etapa ktili. 3Le Kristuse lekwe Inoake ruaI mo. Kena Alla Eni lepate rebe lekire Yesuse Ibeteke loko Alla be: “Pusue lepata tiae ete Alere etetu kena Au.”+ 4Pusue yelu rebe lekie me Alla Eni lepate rebe lekire eatetuke ite leke ite tahane lale kai iteki maka hlaleke etapa ktili, hoko batuke ite hlaleke loko Alla be saisa rebe Italuke pende, namake Ionoe.

5Alla Iono ite lalemaru ktili leke ite tahane lale kai iteki maka hlaleke etapa ktili. Ami kotie beiNi leke Itapa imi leke imi rekwa bei hidupe esa kai lomai lulu Kristuse Yesuse Eni sukare, 6leke lalemi esa kena isike Alla, Tuhane Yesuse Kristuse AmaIje.

Tamata Yahudi kai tamata Yahudi more trima lomai kena misete lupe Kristuse Itrima ite pusumare.

15:7-13

7Kwali betaya, ele mere hoko imi trima lomai kena misete lupe Kristuse lekwe Itrima imire, leke eono imi isike Alla. 8Le nete, Kristuse Ilayani tamata Yahudiaru peneka kena Iaseluke be Alla Italuke misete ete iteki ntuana menaru Ionolu peneka. 9Kristuse Iono tamata Yahudi more esi isike Alla lekwe le Iaseluke Eni lale misete etesi. Saka akmena Dauta Eni lepate kena Alla Eni lepate rebe lekire elere:

“Alla! Ele mere hoko kena au me kai bangsa makete

rebe Yahudi more au isike Amu nane,

kai menani isike Tuhane leke esi lenele.”+

10Kai me Alla Eni lepate rebe lekire ebeteke lekwe be:

“Imi tamata Yahudi more

lalemi ndina sakesa kai Alla Eni tamataru.

Tamata Yahudiaru, Alla Eni tamata.”+

11Kai me leki elere lekwe:

“Pusue imi tamata Yahudi more,

pusumi isike kai holmate Tuhane!”+

12Kai nabi Yesaya ibeteke be:

“Bei Isai eni anubuaru

tatike pine sae Iluake

kena pletae pusue bangsa

rebe tamata Yahudi more.

Namake esi tolae esi hidupe pusue eteI.”+

13Kwali betaya, Allare iteki maka hlaleke titinai, hoko au kotie beiNi leke Iono imi rebe hlaleke rame lokoIje lalemi ndina rame kai lalemi ndene kena namake Alla Eni Rore kbasae lalemi, leke imi maka hlaleke loko Allare etapa ktili rame.

Pauluse ilepa loko eni makerike

15:14-21

14Kwali betaya, au rekwa imi ono saisa rebe misete rame. Imi rekwa saisa rebe Alla Isukare hoko imi atetuke lomai. 15Masike ele mere po kena sulate meije, au nehe kena beteke oani esa lua leke au ono imi nete suike. Au beteke meru le bei Alla Eni misete hoko Iriluke makerike meije ete au. 16Iono au kena layani Kristuse Yesuse Eni makerike ete tamata Yahudi more. Kai au ono saka imame rebe ibeteke Sou Misete bei Allare etesi, leke bei esi maka hlaleke mere, au onosi saka tanei rebe rilukele ete Alla, rebe Isukae kai rebe ruaI eriNie le Alla Eni Rore Ibitikesi eteI.

17Ele mere le au esa kai Kristuse Yesuse peneka hoko laleku ndina le auku makerike ete Alla meije. 18Batuke Au nehe kena lepa loko saisa rebe Kristuse Iono peneka, kena Ipake auku lepataru kai auku makerike eti eono tamata Yahudi more esi lene loko Alla. 19Bei Alla Eni Rore Eni kbasare hoko au ono tanda herane rebe easeluke Tuhane Eni kbasare. Sou Misete bei Kristuse au betekele ete tamata mpai kota Yerusaleme peneka eti roma tamata ndi otoi Ilirikume. Auku makerike ete mere pela peneka. 20Laleku kena lepae Sou Misete bei Alla kena otoi rebe tamata esi lene kena Yesuse mosare. Le au suka mo be mere saka au eleke luma kena pandasi rebe tamata makete ionore. 21Po au ono saka Alla Eni lepate rebe lekire ebeteke be:

“Tamata rebe esi lene sou bei Alla mosare,

namake esi nati kai esi rekwa be Allare sia.”+

Pauluse lalei kena ikeri tanei ete tamata Yahudi me Yerusaleme eleki ikeu lori kota Roma

15:22-33

22Au keu loko imi mosa, le au keu lepae Sou Misete bei Alla kena otoi rebe tamata esi lene mosare mina. 23Po kena meije auku makerike me ootoi meru pela peneka. Kai laleku kena keu loko imire musune kena musune peneka. 24Po namake au keu lori Spanyole, au sili loko imi me imi kotare leke laleku ndina kai imi totonai mina. Eleki imi tapa au leke au keu siba lori Spanyole. 25Po meije au keu lopai kota Yerusaleme kena au keri taneia ete Alla Eni tamataru. 26Le jemate toini mpai otoi Makedonia kai mei otoi Akayare esi suka kena riluke tanei ete tamata Yahudi rebe susata mpai kota Yerusaleme rebe esi ono Alla Eni tamata pende. 27Esi ono mere esi suka titinai. Tinai suke esi tapa kwali betaya rebe susata mpai Yerusaleme le bei tamata Yahudiaru pine tamata rebe Yahudi more esi supu misete bei Alla. Hoko tamata Yahudi more suke esi tapa tamata Yahudiaru kena tanei. 28Sepo auku makerike meije pela peneka kai taneia rebe lupukelu pende, au rilukelelu ete kwali betaya mpai Yerusaleme peneka hoko au keu lolete Spanyole, au keue imi kotare. 29Sepo au luake loko imi hoko tinai au keri misete bei Kristuse ete imi.

30Kwali betaya, iteki Tuhane Yesuse Kristuse Enie kena ite kai Alla Eni Rore Itapa ite leke ite oki lomai. Hoko au kotie bei imi leke imi kotie loko Alla rame ete au kai auku makerike. 31Kotie loko Alla leke me Yudeare sie rebe esi rekwa Alla more esi ono susate ete au yake. Kai kotie leke au keri tanei lope Yerusaleme ete Alla Eni tamataru esi ranae kena lale misete. 32Ele mere hoko sepo Alla Isuka hoko au luake loko imi kena misete. Kai au blake lalekue ndina kai blake maukeku sakesa kai imi. 33Alla maka ono laleu ndinare Iraka imi pusumi noma! Amine.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index