Search form

Roma 3

Alla Ihukume tamata maka ono dosare enkena

3:1-8

1Me Alla oaIje, tamata Yahudi kai tamata Yahudi more esi supu hukumane sakesa. Po yapine tamata leini esi beteke elere: “Masike sunate tamata Yahudiaru po eono esi mise suike kai Alla mo. Ele mere hoko tamata Yahudiaru esi supu untune sasaisa mo, lesi bei tamata makete, kai sunate mere ekeri untune sasaisa etesi mo.” 2Esi tinaije, tamata Yahudiaru esi supu untune boka. Memenaije, le kena akmenare Alla Ibeteke Eni lepataru etesi.

3Masike tamata Yahudiaru leini esi lene loko Alla mo po saisa rebe Italukele Ionoe. 4Masike pusue tamatare maka lemake, po Alla Inkena. Mere saka akmena kamale Dauta ibeteke be:

“Tuhane, saisa rebe abetekele enkena.

Kai masike sae itutuke Ale be Amu atate neune

po namake suke esi naku be Ankena.”+

5Hoko ite ono saisa rebe enkena more, mere eono Alla Eni nkenale selue, po yapine leini esi beteke be: “Sepo Alla Ihukume ite, hoko Inkena mo.” Mere batuke tamata inoake neka. 6Masike elia lekwe po ele mere mo! Le sepo esi beteke be Alla Ihukume itere enkena mo, hoko Ikbasa kena teu pakala ete tamata mei nusare elia lekwe?

7Po sepo tamata leini esi beteke elere: “Sepo ite lene loko Alla Eni lepate mo, hoko namake eono isike Allare etapa le Iono saisa rebe Italukele. Ele mere hoko Alla Ihukume ite le iteki dosaru yake!” 8Sepo mere tinai, hoko ite beteke elere lekwe, “Mise lesire batuke ite ono neune neka leke rekwa nkenale titinai.” Tinai, tamata leini esi tutuke sala kena au be rebai sae me au beteke ele mere lekwe, po mere tinai mo. Tamata rebe esi beteke ele mere suke Alla Ihukumesi.

Alla Iombe pusue tamatare maka ono dosa

3:9-20

9Ite tamata Yahudire ite mise lesi bei tamata makete mo. Au beteke peneka be tamata Yahudi pise tamata Yahudi more, pusue ono dosa peneka. 10Lupe Alla Eni lepate rebe lekire ebeteke be:

“Sae kuesa inkena mo, 11sae kuesa inati Alla Eni lalane mo kai sae kuesa ikotie loko Alla kena rekwaI mo.

12Pusue tamata esi hali muli bei Alla peneka;

pususi rekwa lalane misete moneka.

Tinai, sae kuesa iono nkenale moneka!+

13Kena esi beteke sasaisare emise mo

kai eono asomie tamata makete,

kai esi lemake.+

Esi lepare eono tamata makete laleisu kera lupe niakwe rebe esi sasune.+

14Biruisu penu kena kutuke tamata makete kai lepa tiae loko tamata makete.+

15Esi nunu titinai kena bunu tamata.

16Esi ono tiae kai susate etika neka.

17Lalane rebe eono esi mise suike kai lomaije esi lulu mo.+

18Kai rilasi le Alla mo.”+

19Ite rekwa be lepate meije lekie me Alla Eni lepata rebe lekire ebeteke ete tamata Yahudi rebe esi supu aturane meije. Hoko pusue tamata, tamata Yahudi pise Yahudi mo esi sasaisa mo kena beteke me Alla oaI be esi nkena. Alla Iteu peneka be pususe tamatare, penu kena dosa. 20Tamata sae inkena baue iono saisa rebe me agamare esi hukume mo. Esi tinaije, aturane rebe Alla Iriluke ete tamatare, mere leke ite rekwa iteki dosaru titinai.

Alla Iono tamata iono misete kaiNi

3:21-31

21Po meije Alla Itiluke lalane ete ite leke ite nkena me oaIje. Po lalane kena ono nkenale mere baue ite lulu hukume rebe Musa ilekire mo. Kena hukume mere kai bukua rebe akmena nabiaru esi lekire ebeteke lalane kena ono nkenale mere peneka. 22Alla Eni lalane mere elere: Alla Iono tamata inkena po mahabe ihlaleke loko Yesuse Kristuse. Saisa rebe Alla Iono ete tamatare pusue nesa, Ihbeike sae mo. 23Le pusue tamatare ite ono dosa peneka kai ite lau bei Alla Eni nkenale kai Eni misete. 24Po Alla Ibuka lalane ete ite leke Eni misete, ite seli moneka, po Iriluke neka leke ite nkena. Esi carare elere: Ite supu hlamate le Yesuse Kristuse Imata kena seli iteki dosaru.

25Alla Iriluke Kristuse Yesuse leke ponike Eni lalakwe eleki Imata, mere saka tanei rebe rilukele ete Alla kena eseli ite, leke ite supu tie bei iteki dosaru, mahabe ite hlaleke loko Yesuse rebe Imata le itere. Alla Iono ele mere kena Iaseluke be sasaisa rebe Iteure tinai. Le kena akmenare masike tamata esi ono dosare po Ihukumesi mo le Itahane laleI. 26Po meije baue Yesuse Imatare, Alla Iaseluke be Isuka dosare mo, leke ite rekwa be saisa rebe Iteure enkena le Inete tamata esi dosaru. Kai Ibeteke lekwe be tamata rebe esi ono dosa po esi hlaleke loko Yesuse hoko esi nkena.

27Ele mere hoko iteki sasaisa mo kena kwakwae ite be bei saisa rebe ite onore eono ite nkena. Le ite nkenare bei hlaleke loko Yesuse Kristuse. 28Le tamata inkenare bei ilulu saisa rebe lekie me agama Yahudi esi hukume mo po bei ihlaleke loko Yesuse Kristuse.

29Imi tamata Yahudiaru imi noake be Allare batuke Ioki tamata Yahudi yake, le Ioki tamata Yahudi more lekwe. 30Imi rekwa mere le Allare batuke esa. RuaI pine Iono tamata Yahudiaru esi nkena le esi hlaleke loko Kristuse. Kai ruaI lekwe pine Iono tamata Yahudi more esi nkena le esi hlaleke loko Kristuse neka.

31Po yapine imi beteke be ite hlaleke loko Kristuse peneka hoko ite hleke hukume rebe Musa ilekire neka. Ele mere mo! Esi tinaije, bei iteki maka hlaleke hoko ite holmate hukume mere.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index