Search form

Jesos Odanodaganan Odijitcige8ini8an 13:1

Banabas acitc Saul onabamagani8i8ag kidji paba kagik8e8adj

1Apitc ka ma8adjiidi8apan ka teb8etamo8adj 8edi Antiok odenag, te8agoban nandam e tibadjimo8agobanen Kije Manidon odikido8ini acitc nandam e kikinoamage8agobanen. Banabas (Barnabas), Simian (Siméon), 8in “Ka Makade8inni8idj” ka ijinikanagani8igobanen, Losios (Lucius), 8in Sinen ka odjipan, Manaen, 8in ka 8idji tajikemapanin ako Herodan e ocki pimadizipan, acitc Saul, mi ejinikazo8agobanen igi nabeg.

Kije Manido Odikido8in: Ocki Mazinaigan

Algonquin New Testament © 1998 Canadian Bible Society

More Info | Version Index