Search form

Jesos Odanodaganan Odijitcige8ini8an 6:1

Ka onabamagani8i8agobanen nij8atcin a8iagog kidji 8idjia8adjin Anodaganan

1Kegapitc dac, ki ani kitci mane8agoban ka teb8eta8a8adjin Jesosan. Ii dac apitc, Coda8innig Kanek (Grec) ka ijigij8e8adj ki madji animizi8ag, e ina8adjin Coda8innin Ebaro (Hébreux) ka ijigij8endjin: “Apitc ako migi8ani8ag taso kajik acamigo8izi8in, 8anikanagani8i8ag ka pejigo8adj ik8e8ag nina8itinakag,” ki ikido8ag.

Kije Manido Odikido8in: Ocki Mazinaigan

Algonquin New Testament © 1998 Canadian Bible Society

More Info | Version Index