Search form

John 4:7-8

7-8Jesos okikinoamaganan odenag ki ija8an kidji nda nadjimidjimendjin. Kegapitc pejig ik8e Samani aki ka odjidj ki pija kidji pi nadobidj. Jesos dac ogi inan: “Pidon nibi kidji minik8eian.”

9Aa ik8e ki kitci mamakadendam acitc ogi inan Jesosan: “Kin kiCoda8inni8inan, nin dac niSamanik8e8inan. 8egonen dac 8edji k8ag8edjimijian kidji minainan?” ki ikido. Coda8innig mega ka8in odji pejig onada8enimasi8a8abanin Samani ka odjindjin a8iagon.

Kije Manido Odikido8in: Ocki Mazinaigan

Algonquin New Testament © 1998 Canadian Bible Society

More Info | Version Index