Search form

Lok 5:17

Jesos okigean a8ian ega ka mazikandjin

(Inabin acitc Matio 9.1-8; Mak 2.1-12)

17Nigodin meg8adj Jesos e taji kikinoamagedj, nandam Coda8innig ka nagadjito8agobanen inakonige8inan acitc Coda8inni kikinoamage8innig ke8ina8a abi8agoban iima, kakinagotc odenan egi pi 8aodji8agobanen Galilee akikag acitc Coda (Judée) akikag acitc dac Jerusalem odenakag. Ka Tibendjigendjin omacka8izi8ini ki minagani8i Jesos, kidji gi kigeadjin a8iagon ka akozindjin.

Kije Manido Odikido8in: Ocki Mazinaigan

Algonquin New Testament © 1998 Canadian Bible Society

More Info | Version Index