Search form

Lok 8:10

10Jesos dac ogi nak8e8ajian: “Kina8a kigi odisigona8a kidji kikendameg Kije Manido Odogima8i8in, ega 8ikad a8iag kagi kikendag. Kodagiag dac a8iagog adisokanan nidabadjitonan kidji kikinoama8ag8a, 8e8enda kidji inabi8adj ega mamakadj kidji 8abadamo8adj, acitc 8e8enda kidji nodamo8adj ega mamakadj teb8e kidji nisidotamo8adj.”

Kije Manido Odikido8in: Ocki Mazinaigan

Algonquin New Testament © 1998 Canadian Bible Society

More Info | Version Index