Search form

Matio 22:16

16Ogi ijinija8a8an dac nandam okikinoamagani8an acitc nandam kitci ogima Herod odanodaganan kidji nda 8idama8andjin Jesosan: “Kikinoamage8inni! Nikikendananan kin e teb8ean. K8aiak kikikinoamage adi ke todjigadenig 8e8enda kidji gi nosoneigadenig Kije Manido omikana. Ka8in kikosasi8ag adi enendamo8adj a8iagog, ka8in mega kipabiziskendasin adi eji apitenimagani8idj a8iag.

Kije Manido Odikido8in: Ocki Mazinaigan

Algonquin New Testament © 1998 Canadian Bible Society

More Info | Version Index