Search form

nom i dytë 27

1Edhe Moisiu me pleqt’ e Israilit urdhëroi gjëndëjen, e tha: Ruani gjithë porositë, që po u urdhëronj unë juve sot. 2Edhe atë ditë që të kapërceni Jordhaninë, nd’ atë dhe që t’ep Zoti Perëndia yt, të ngrehç për vetëhenë tënde gurë të mëdhenj, edhe t’i lyejsh me gëlqere;

3edhe të shkruajsh mbi ata gjithë fialët’ e këtij nomi, si të kapërcejsh Jordhaninë, që të hynjç nd’ atë dhe që t’ep Zoti Perëndia yt, dhe që rrieth klumësht e mjaltë, sikundrë t’u zotua Zoti Perëndia i atëret tu.

4Përandaj si të kapërceni Jordhaninë, të ngrihni këta gurë, që po u urdhëronj unë juve sot, ndë malt të Eballit, edhe t’i lyejsh me gëlqere.

5Edhe t’i ndërtojsh atie therore Zotit Perëndisë tënt, therore prej gurësh; të mos vësh hekur mbi ata.

6T’i ndërtojsh therorenë Zotit Perëndisë tënt prej gurësh të tërë; edhe t’i biesh Zotit Perëndisë tënt mb’ atë kurbane të diegurë gjithë;

7edhe të biesh kurbane paqtimi, edhe të hash atie, e të gëzonesh përpara Zotit Perëndisë tënt;

8edhe të shkruajsh mbi gurët gjithë fjalët’ e këtij nomi të çquara.

9Edhe Moisiu e pleqtë Levitë u folnë gjith’ Israilit, e thanë: Mba vesh, edhe dëgjo, o Israil: këtë ditë u bëre gjëndëje e Zotit Perëndisë tënt; 10t’i dëgjojsh pra zërit Zotit Perëndisë tënt, e të bëjsh porosit’ e atij, e urdhërimet’ e atij, që po të urdhëronj sot.

11Edhe Moisiu urdhëroi gjëndëjen’ atë ditë, e tha:

12Këta të qëndronjënë ndë malt të Gezarinit, që të bekonjënë gjëndëjenë, si të kapërceni Jordhaninë: Simeoni, e Leviu, e Judha, e Issahari, e Josifi, e Veniamini. 13Edhe këta të qëndronjënë ndë malt të Eballit, që të mallëkonjënë: Reubini, Gadi, e Ashiri, e Zabulloni, Dani, e Neftaliu.

14Edhe Levitëtë do të flasënë, e do t’u thonë gjithë njerëzet Israilit me zë të math:

15Qoftë mallëkuar’ ay njeri që të bënjë idhullë të gdhëndur’ a të derdhurë, të ndyrë te Zoti, punë duarsh mieshtri, e ta vërë ndë vënt të fshehurë. Edhe gjithë gjëndëja të përgjigjet’ e të thotë: Amin.

16Qoftë mallëkuarë kush të shanjë t’anë a t’ëmënë. Edhe gjithë gjëndëja të thotë: Amin.

17Qoftë mallëkuarë kush të luajë vëndit kufirin’ e t’afërmit tij. Edhe gjithë gjëndëja të thotë: Amin.

18Qoftë mallëkuarë kush të bënjë të verburinë të humbasë udhënë. Edhe gjithë gjëndëja të thotë: Amin.

19Qoftë mallëkuarë kush t’ja bënjë të shtrembëtë gjyqinë të huajit, e të varfëritë, e së vesë. Edhe gjithë gjëndëja të thotë: Amin.

20Qoftë mallëkuarë kush të bierë me gruan’ e t’et, sepse sbulon mbulesën’ t’et. Edhe gjithë gjëndëja të thotë: Amin.

21Qoftë mallëkuarë kush të bierë bashkë me ç’do shtëzë. Edhe gjithë gjëndëja të thotë: Amin.

22Qoftë mallëkuarë kush të bierë me të motërënë, të bilën’ e t’et, a të bilën’ e s’ëmësë. Edhe gjithë gjëndëja të thotë: Amin.

23Qoftë mallëkuarë kush të bierë me të vjehërrënë. Edhe gjithë gjëndëja të thotë: Amin.

24Qoftë mallëkuarë kush të vrasë fshehurazi t’afërmin’ e tij. Edhe gjithë gjëndëja të thotë: Amin.

25Qoftë mallëkuarë kush të marrë dhurëti për të vrarë njeri të pafal. Edhe gjithë gjëndëja të thotë: Amin.

26Qoftë mallëkuarë kush nukë qëndron ndë fjalët të këtij nomi, për të bër’ ato. Edhe gjithë gjëndëja të thotë: Amin.

Konstandin Kristoforidhi 1884 - Libra nga Dhiata e Vjetër (Toskërisht)

© Interconfessional Bible Society of Albania


© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index