Search form

të dalëtë 24

1Pastaj i tha Moisiut: Hipë te Zoti ti edhe Aaroni, Nadabi edhe Abihu, edhe shtatëdhietë vetë nga pleqt’ e Israilit, edhe faluni për së largu, 2edhe Moisiu vetëmë do t’i afronetë Zotit, po ata nukë do t’afronenë, as gjëndëja mos ngjitetë bashkë me atë.

3Edhe Moisiu erdhi, e i tregoi gjëndëjesë gjithë fialët’ e Zotit, e gjithë drejtërimetë, edhe gjithë gjëndëja u përgjeq me një zë, e tha: Do të bëjmë gjith’ ato fialë që foli Zoti.

4Edhe Moisiu shkroi gjithë fialët’ e Zotit, edhe u ngre shpejt me natë, e ndërtoi një therore ndënë malt, edhe (nguli) dymbëdhietë shtylla pas të dymbëdhietë faravet Israilit. 5Edhe dërgoi dialoshat’ e të bijet Israilit, edhe i prunë Zotit kurbane të diegurë gjithë, edhe bënë kurbane paqtimi, mëshqera. 6Edhe Moisiu mori gjymësën’ e gjakut, edhe e vuri ndë lekanë, edhe me gjymësën’ e gjakut spërkati therorenë.

7Pastaj mori vivlin’ e dhiatësë, edhe e këndoj ndër veshët të gjëndëjesë, edhe ata thanë: Do të bëjm’ e do të dëgjojmë gjithë sa foli Zoti.

8Edhe Moisiu mori gjakunë, e spërkati gjëndëjenë, edhe tha: Na gjaku i dhiatësë, që bëri Zoti bashkë me ju pas gjithë këtyre fialëve.

9Atëhere hipi Moisiu e Aaroni, Nadabi e Abihu, edhe shtatëdhietë vetë nga pleqt’ e Israilit, 10edhe panë Perëndin’ e Israilit, edhe ndënë këmbët t’ati (ishte) posi truall i shtruarë me gur sapfiri, edhe (ishte) i këthiellëtë posi qëndresa e qiellit, 11edhe nukë vuri dorën’ e ti mbi të sgjedhurit e të bijet Israilit, edhe panë Perëndinë, e hëngrë e pinë.

12Edhe Zoti i tha Moisiut: Hipë ndë malt tek unë, edhe i atie, edhe do t’ap ty rrasat’ e gurta, edhe nominë, edhe ato porositë që shkrova, që t’ua mësonjç atyre.

13Edhe Moisiu u ngrit bashkë me Joshuanë shërbëtorin’ e ti, edhe Moisiu hipi ndë malt të Perëndisë. 14Edhe u tha pleqvet: Pritnani këtu, gjersa të kthenemi te ju, edhe na Aaroni edhe Huri (tek janë) bashkë me ju; ndë pastë njeri ndonjë punë, le të vinjë tek ata.

15Moisiu pra hipi ndë malt, edhe reja mbuloi malinë.

16Edhe lavdia e Zotit ndenji mbi malt të Sinait, edhe reja e mbuloi gjashtë dit, edhe të shtatënë ditë (Zoti) i foli Moisiut ndë mest të resë.

17Edhe të parët’ e lavdisë Zotit (ishte) ndër syt të bijet Israilit, posi zjarr që diek mbi majët të malit. 18Edhe Moisiu hyri ndë mest të resë, edhe hipi mbi malt, edhe Moisiu ndenji ndë malt dyzet dit e dyzet net.

Konstandin Kristoforidhi 1884 - Libra nga Dhiata e Vjetër (Toskërisht)

© Interconfessional Bible Society of Albania


© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index