Search form

të dalëtë 37

1Edhe Bezaleeli bëri arkënë prei druje shittimi, dy kut e gjymësë të gjatë, e një kut e gjymësë të gjërë, e një kut e gjymësë të lartë, 2edhe mbuloi përqark me ar të këthiellëtë përbrënda e përjashta, edhe i bëri asai një kurorë të artë përqark.

3Edhe derdhi për atë katrë rrathë t’artë për të katrë çipet e asai, dy rrathë mbë njërën’ ijën’ e asai, edhe dy rrathë mbë tietrën’ ijën’ e asai. 4Edhe bëri shule prei druje shittimi, edhe i mbuloi përqark me ar, 5edhe kalli shuletë ndëpër rrathët, ndër ijet të arkësë, që të mbarin’ arkënë.

6Edhe bëri shpërblimtorenë prei ari të këthiellëtë, dy kut e gjymësë të gjatë, e një kut e gjymësë të gjërë.

7Edhe bëri dy qeruvimë prei ari; të rrahur’ i bëri ata, nga të dy çipet’ e shpërblimtoresë, 8një qeruv mbë një çip, e një qeruv mbë tiatrët çip; mbë shpërblimtorenë bëri qeruvimë mbë të dy çipet e asai, 9edhe qeruvimëtë ndeninë krahëtë përpietë, e mbuloninë shpërblimtorenë me krahët të tyre, edhe faqet’ e atyreve (i kishinë) njëri mbë tietrinë, faqet’ e qeruvimëvet ishinë mbë shpërblimtorenë.

10Edhe bëri truvezënë prei druje shittimi, dy kut të gjatë, e një kut të gjërë, e një kut e gjymësë të lartë, 11edhe e mbuloi përqark me ar të këthiellëtë, edhe i bëri asai një kurorë t’artë rreth e rrotullë. 12Pastaj i bëri asai buzënë përqark, një pëllëmë të gjërë, edhe bëri një kurorë t’artë mbi buzët’ t’asai rreth e rrotullë. 13Edhe derdhi për atë katrë rrathë t’artë, edhe vuri rrathëtë mbi të katrë çipet, që (ishinë) mbi të katrë këmbët e asai, 14rrathët’ ishinë ndënë buzët, vëndet’ e shulevet, për të mbarturë truvezënë. 15Edhe bëri shuletë prei druje shittimi, edhe i mbuloi përqark me ar, për të mbarturë truvezënë. 16Edhe bëri enëtë që (ishinë) mbi truvezët, dhisqet’ e asai, e thimiatorët’ e asai, e lekanët’ e asai, e spërkatoretë, që të bënenë të spërkaturatë me ato, prei ari të këthiellëtë.

17Bëri edhe kandilenë prei ari të këthiellëtë, kandilen’ e bëri të rrahurë; kurmi i asai, e degat’ e asai, lekanët’ e asai, sumbullat’ e asai, e lulet’ e asai, ishinë një kurm bashkë me atë. 18Edhe gjashtë dega dilinë nga ijet’ e asai, tri dega të kandilesë nga njëra ije t’asai, edhe tri dega të kandilesë nga tietëra ije t’asai, 19tre lekanë të surrugjatë mbë njërënë degë, një sumbullë, e një lule; edhe tre lekanë të surrugjatë mbë tietrënë degë, një sumbullë, e një lule; kështu (bëri) mbë të gjashtë degat, që dilinë nga kandileja. 20Edhe ndë kandilet (ishinë) katrë lekanë të surrugjatë, sumbullat’ e atyreve, e lulet’ e atyreve. 21Edhe një sumbullë ndënë të dy degat nga ajo, e një sumbullë ndënë të dy degatë nga ajo, e një sumbullë ndënë të dy degatë nga ajo, ndë të gjashtë degat që dilinë nga ajo. 22Sumbullat’ e atyreve, e degat’ e atyreve ishinë një kurm bashkë me atë, ajo e tërë ishte e rrahurë prei ari të këthiellëtë. 23Edhe bëri të shtatë dritat’ e asai, e gërshërët’ e asai, e vëndet’ e asai, prei ari të këthiellëtë.

24Prej një tallande ari të këthiellëtë, bëri atë, edhe gjith’ enët’ e asai.

25Edhe bëri theroren’ e thimiamësë prei druje shittimi, një kut të gjatë, e një kut të gjërë, me katrë çipe, edhe dy kut të lartë; krahët’ e asai ishinë prei një gjëje. 26Edhe e mbuloi atë me ar të këthiellëtë, kryet’ e asai, e ijet’ e asai rrotullë, edhe krahët’ e asai, edhe i bëri asai kurorë t’artë rreth e rrotullë. 27Edhe bëri për ato dy rrathë t’artë ndënë kurorët t’asai, afërë të dy çipevet asai, mbi të dy ijet t’asai, që (të jenë) vëndet’ e shulevet, që ta mbanin’ atë prei atyre. 28Edhe bëri shuletë prei druje shittimi, edhe i mbuloi përqark me ar.

29Edhe bëri valin’ e shënjtëruarë për të lyerë, edhe thimiamën’ e qëruarë me erë të mirë, pas mieshtërisë ati që bën erëra të mira.

Konstandin Kristoforidhi 1884 - Libra nga Dhiata e Vjetër (Toskërisht)

© Interconfessional Bible Society of Albania


© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index