Search form

të dalëtë 40

1Edhe Zoti i foli Moisiut, edhe i tha: 2Të parënë ditë të muajit parë të ngrehç tendën’ e avllisë, tendën’ e përmbëledhëjesë. 3Edhe të vësh atie arkën’ e deshmimit, edhe të mbulonjç arkënë me kurtinënë. 4Edhe të këllaç truvezënë, edhe të vësh mbë sërë ato që janë për të vënë mbë sërë mbi atë, edhe të këllaç kandilenë, edhe të dhesç dritat e asai. 5Edhe të vësh thimiatarin’ e artë të thimiamësë përpara arkësë deshmimit, edhe të vësh plafin’ e derësë ndë tendët. 6Edhe të vësh theroren’ e kurbanit diegurë përpara derësë tendësë, tendësë përmbëledhëjesë. 7Edhe të vësh lanjëtarinë ndërmest të tendësë përmbëledhëjes’ e të theroresë, edhe vër’ ujë nd’atë. 8Edhe të ngrehç oborrinë rreth e rrotullë, edhe të varç kurtinat’ e derës’ oborrit. 9Edhe të marrç valin’ e të lyerit, e të lyenjç tendënë, e gjith’ato (që janë) nd’atë, edhe të shënjtëronjç atë, e gjith’ enët’ e asai, edhe do të jet’ e shënjtëruarë. 10Edhe të lyenjç theroren’ e kurbanit diegurë, e gjith’ enët’ e asai, edhe të shënjtëronjç therorenë, edhe theroreja do të jetë fort e shënjtëruarë. 11Edhe të lyenjç lanjëtarin’ edhe shtresën’ e ati, edhe t’e shënjtëronjç atë. 12Edhe të biesh Aaroninë, edhe të bijt’ e ati ndë derët të tendësë përmbëledhëjesë, e t’i lajsh ata me ujë. 13Edhe t’i veshç Aaronit rrobat’ e shënjtëruara, edhe t’e lyenjsh atë, e t’e shënjtëronjç, edhe do të priftëronjë për mua. 14Edhe të biesh të bijt’ e ati, e t’u veshç rrobatë. 15Edhe t’i lyenjç ata, sikundrë leva t’an’ e atyre, edhe do të priftëronjënë për mua, edhe të lyerët’ e atyre do të jetë ndër ata për priftëri të përherëshime ndë brezat t’atyre. 16Edhe Moisiu bëri gjithë sa urdhëroi Zoti atë, kështu bëri. 17Edhe të parinë muaj të dytit vit, të parënë (ditë) të muajit, u ngreh tenda. 18Edhe Moisiu ngrehu tendënë, edhe vuri shtresat’ e asai, edhe ngrehu dërrasat’ e asai, edhe vuri shulet’ e asai, edhe ngrehu shtyllat’ e asai. 19Edhe ndejti kurtinatë mbi tendët, edhe vuri mbulesën’ e tendësë mbi atë përsipërë, sikundrë urdhëroi Moisinë Zoti. 20Edhe mori deshmiminë, edhe e vuri nd’arkët, edhe vuri shuletë mbi arkët, edhe vuri shpërblimtorenë mbi arkët përsipërë, 21edhe pruri arkënë ndë tendët, edhe vuri kurtinënë për të mbuluarë, edhe mbuloi arkën’ e deshmimit, sikundrë urdhëroi Moisinë Zoti. 22Edhe vuri truvezënë ndë tendët të përmbëledhëjesë mb’anë të tendësë nga ana e borësë, përjashta kurtinësë. 23Edhe vuri me sërë mbi atë bukëtë që pat urdhëruarë, përpara Zotit, sikundrë urdhëroi Moisinë Zoti. 24Edhe vuri kandilenë ndë tendët të përmbëledhëjesë, kundruell truvezësë, mb’anë të tendësë, nga ana e mesditësë, 25edhe dhezi dritatë përpara Zotit, sikundrë urdhëroi Moisinë Zoti. 26Edhe vuri theroren’ e artë ndë tendët të përmbëledhëjesë, kundruell kurtinësë, 27edhe tymoi mbi atë me thimiamë me erë të mirë, sikundrë urdhëroi Moisinë Zoti. 28Edhe vari plafinë ndë derët të tendësë. 29Edhe theroren’ e kurbanit diegurë e vuri (përanë) derës’ tendësë, tendësë përmbëledhëjesë, edhe bëri mbi atë kurban të diegurë, edhe dhuratë (të ngrëni) sikundrë urdhëroi Moisinë Zoti. 30Edhe vuri lanjëtarinë ndërmest tendësë përmbëledhëjes’ e të theroresë, edhe vuri ujë nd’atë, që të laheshinë, 31edhe Moisiu e Aaroni e të bijt’ e ati laninë prei ati duart’ e tyre e këmbët’ e tyre. 32Kur hyninë ndë tendët të përmbëledhëjesë, e kur i afroneshinë theroresë, laheshinë, sikundrë urdhëroi Moisinë Zoti. 33Edhe ngrehu oborrinë përqark tendës’ e theroresë, edhe vari plafin’ e derës’ oborrit. Edhe Moisiu mbaroi punënë. 34Atëhere reja mbuloi tendën’ e përmbëledhëjesë, edhe lavdia e Zotit mbushi tendënë. 35Edhe Moisiu nukë munt të hynte ndë tendët të përmbëledhëjesë, sepse reja rrinte mbi atë, edhe lavdia e Zotit mbushi tendënë. 36Edhe reja kur hiqej lart prei tendësë, të bijt’ e Israilit ngriheshin’ e merrin’ udhën’ e tyre kurdo, 37por kur nukë hiqej lart reja, atëhere nukë merrin’ udhë gjer ditënë që të hiqej lart. 38Sepse reja e Zotit (ishte) mbi tendët ditënë, edhe ishte zjarr mbi atë natënë, përpara gjithë shtëpis’ Israilit, ndë gjith’ udhën’ e atyre.

Konstandin Kristoforidhi 1884 - Libra nga Dhiata e Vjetër (Toskërisht)

© Interconfessional Bible Society of Albania


© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index