Search form

fjalët e urta 2

1Biri im, ndë priç fialët’ e mia, edhe ndë vlofsh porosit’ e mia ndë vetëhet tënde,

2që t’i mbash vesh diturisë, edhe të unjç zemërënë tënde ndë urtësit,

3ndë thërritç diturinë, edhe të gresh zënë tënt ndë urtësit,

4ndë kërkofsh atë posi argjënt, edhe ndë kërkofsh atë posi thesarë të fshehurë,

5atëherë do të kupëtonjç frikën’ e Zotit, edhe do të gjënjç të njohurit’ e Perëndisë.

6Sepse Zoti ep dituri, prej golës’ ati del mëndëje e urtësi.

7Vlon shpëtim për të dreitët, është mburonjë mb’ ata që ecënjënë dreitë,

8tuke mbaruar’ udhët’ e dreitërisë, edhe tuke ruajtur’ udhën’ e të dreitëvet ti.

9Atëhere do të kupëtonjç dreitëri, e gjyqë, e të dreitë, e ç’do udhë të mirë.

10Ndë hyftë urtësia ndë zemërët tënde, edhe të kupëtuarëtë të kënaqnjë shpirtinë tënt,

11këshillej’ e dreitë do të ruanjë, urtësia do të të mbanjë,

12që të të shpëtonjë nga udh’ e ligë, nga njeriu që flet gaba,

13të cilëtë lënë mbë-nj’-anë udhët’ e dreitërisë, që të ecënjënë nd’ udhët t’errësirësë,

14të cilëvet u pëlqen të bënjënë keq, edhe gëzonenë, ndë shtrembërit të së keqesë,

15udhët’ e atyreve janë të shtrembëta, edhe të ecurit’ e atyre të përthyerë,

16që të të shpëtonjë nga gruaj’ e huajë, nga e huaja që të përkëdhel me fialët’ e saj,

17e cila hoqi dorë nga i dashuri i vajzërisë saj, edhe harroi dhiatën’ e Perëndisë saj,

18sepse shtëpia e asaj sbret ndë vdekëjet, edhe çapat’ e asaj ndër të vdekurit;

19gjithë sa hynjënë tek ajo nukë kthenenë, as nukë marrënë më udhët’ e jetësë;

20që të ecëjsh mb’ udhët të mirëvet, edhe të ruajsh rrugat’ e të dreitëvet.

21Sepse të dreitëtë do të rrinë ndë dhet, edhe të sosuritë do të mbetenë nd’ atë.

22Po të pabesëtë do të këputenë nga dheu, edhe të panomëtë do të shkulenë prej ati.

Konstandin Kristoforidhi 1884 - Libra nga Dhiata e Vjetër (Toskërisht)

© Interconfessional Bible Society of Albania


© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index