Search form

1 Korin 8:1

Tahi yifonm rim htahuka nuwa rikat ka Kristenm yakfot o nhai?

(Sapta 8–10)

Tahi rmonm rim htahuka nuwa rikathu mrokfot

1Tahi rmonm rim htahuka nuwa rikathu ya nmbuhat kfo ttiwonmokma. Nd mrokfotn tfit kfo ptharuhanko. Wom Kristen yimam kfo kangm, “Tahi rmonm rim htayuk yeshriroh ye hik yuham nom nhai wom mmokahnomm, nom bi tawisaf bugewunom. Ndm rom hifam. Nd yeshrim rimakhato yak yerahnomm, Bro Nkifrar nhai faso htiruhatrnom.” Hifa kfiwum. To tfit kfiwa, ndhtet dukefet yimaroh mrokfom kfo pthaneft, nhai wom nfri Kristenm dukahato pthakahm. Mrokfom be kfo grhanano kfo pthewumm. Wom Kristenm afo hti dukahato tamoh mrokfom kfo pthanefm, ndm hifa. Tfit womm wanyruhamn dukefm yakruhamn myakitoh trpaknirahmt Bro Nkifrarhu mrokfot.

Bro Nkifrarhu Mrokfot

© 2013-06-11, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index