Search form

Rom 4:14-15

14-15Mirahko ka boririfhut hik-ruhanomn ee Bro Nkifrar kfo htayuk hifa rhu nmbuham hirahrnom. Nhai. Mrokfot nhai inji yikaht. To nom boririfhuthu hik yuhat nhai hik marnyakahnomt, wom kfo boririfhu mrokfom yak frikatiyafoni hanitnomm. Yak frikatini hanitatnomm Bro Nkifrar namburwornom. Ndnettn nhai boririfhuthu hik yuhat htihato ror kfo htayuk hifa rhu nmbuhat hiruhatrnom. Nhai. Bro Nkifrarhu mrokforoh yakitohhato hikneftn htiruharn ee btn ror kfo htayuk hifa rhu nmbuhat hirahrnom.

16Ndnettn nmoh dukefm nd Bro Nkifrar bi kfo htayuk tamoh tamohroh yak dukefrn rhukfot. Bro Nkifrar nmoh yima yuhum inji htiruharmn nd ror kfo htayuk tamoh tamohm hirahrnom. Arihat fitoh fitoh Judami yima tangim Bro Nkifrar kfo htayuk mrokforoh dukefrn korhm, nd yimam kekwomm nd ror kfo htayuk tamoh tamohm. Ndhtet dukefrpno ruhet yimam Abrahamrhu yonm korhm. Abrahamrhu yonm yorhwamn nd rorhu yufatpno kfo htamo tamoh tamoh rhu nmbuham o nefm nd yonmn yakrahmm.

Bro Nkifrarhu Mrokfot

© 2013-06-11, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index