Search form

Hechos 10:41

41Ticwitquiooꞌñê nda̱a̱ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ, macanda̱ nda̱a̱ jâ. Ee jnda̱ tjeiiꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom jâ na cwilaxmaaⁿyâ na catjeiꞌyuuꞌndyô̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Jâ tyocwaaꞌâ ndoꞌ tyowa̱a̱yâ ñꞌeⁿñê jnda̱ na tandoꞌxcoom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index