Search form

Hechos 11:29

29Joꞌ chii nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ tsjoom Antioquía jlaꞌjndaaꞌndyena na nlꞌana naya tsjo̱ꞌñjeeⁿ nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ na mꞌaⁿ ndyuaa Judea ncꞌe na matseitjo̱o̱naꞌ naⁿꞌñeeⁿ. Cwii cwii tsꞌaⁿ nnteijneiⁿ cantyjati na nnda̱a̱ nntsꞌaaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index