Search form

Hechos 13:43

43Quia na jnda̱ tꞌoomꞌndye nnꞌaⁿ na tyotjomndye watsꞌomꞌñeeⁿ jndye nnꞌaⁿ tyꞌelajomndyena ñꞌeⁿ Pablo ñꞌeⁿ Bernabé. Ñꞌeeⁿ nnꞌaⁿ judíos ndoꞌ ñꞌeeⁿ nnꞌaⁿ na nchii judíos sa̱a̱ ñequio na xcweeꞌ nꞌomna cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌxjeⁿ nnꞌaⁿ judíos. Pablo ñꞌeⁿ Bernabé tyolajndo̱ꞌna nꞌom naⁿꞌñeeⁿ na tyeⁿ cꞌomna na quitꞌmaⁿ nꞌomna Tyꞌo̱o̱tsꞌom ee jom matseixmaaⁿ naya.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index