Search form

Hechos 14:17

17Sa̱a̱ tîcaꞌñeeⁿ na ticwjiꞌyuuꞌñê cantyja ꞌnaaⁿꞌ nqueⁿ, ee machꞌeeⁿ naya chaꞌtsondye nnꞌaⁿ. Mañequiaaⁿ ndaaluaaꞌ na cwinaⁿnaꞌ tsjo̱ꞌluee. Ndoꞌ machꞌeeⁿ na cwiquie ntjom. Machꞌeeⁿ na cwijaacjooya ñꞌeⁿ nantquie na mañequiaaⁿ ndoꞌ machꞌeenaꞌ na neiiⁿya.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index