Search form

Hechos 14:23

23Mati tjeiiꞌndyena nnꞌaⁿ na nntioona tsꞌiaaⁿ na nluiitquiendye cwentaaꞌ cwii cwii tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ. Tyolaꞌneiⁿna nnoom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ tyolaꞌcwejndoꞌndyena. Ndoꞌ tioona naⁿꞌñeeⁿ lꞌo̱o̱ⁿ ee na ñꞌeⁿ jom jnda̱ jlayuꞌna.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index