Search form

Hechos 15:36

Pablo na nda̱ we ndiiꞌ wjaanquiaaⁿ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom

36Jnda̱ na teinom cwanti xuee na ñetꞌomna joꞌ joꞌ, tso Pablo nnom Bernabé:

—Cwa nntsaalcwa̱a̱ꞌnndaaꞌa nntsacantyꞌiaaya chiuu cwiꞌoomꞌaⁿ nnꞌaaⁿya na cwilayuꞌ cwii cwii tsjoom yuu na tyoñequiaaya ñꞌoom ꞌnaaⁿꞌ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index