Search form

Hechos 16:18

18Jndye xuee tyochꞌee yuscuchjooꞌñeeⁿ na ljoꞌ. Joꞌ chii seiliooꞌñe Pablo, taqueeⁿ seineiiⁿ nnom jndyetia na mꞌaaⁿ naquiiꞌ tsꞌom yuscuchjooꞌñeeⁿ. Tsoom:

—ꞌU jndyetia, ñequio xueeꞌ Jesucristo matsa̱ꞌntjo̱ⁿya, caluiꞌ naquiiꞌ tsꞌom yuscuchjoomꞌaaⁿꞌ.

Ndoꞌ mantyjacheⁿ jluiꞌ jndyetiaꞌñeeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index