Search form

Hechos 17:3

3Tꞌmo̱o̱ⁿ na juu ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiyo teiljeii matsonaꞌ na maxjeⁿ jndeiꞌnaꞌ na cwajndii nntjom Cristo. Nntyꞌioom nnꞌaⁿ jom tsꞌoomꞌnaaⁿ, maxjeⁿ nncueeⁿꞌeⁿ jnda̱ chii nncwandoꞌxcoom. Tsoti Pablo:

—Jndyocwjiꞌyuuꞌndyo̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús nda̱a̱ꞌyoꞌ, jom cwiluiiñê Cristo.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index