Search form

Hechos 17:31

31Ee jnda̱ seijndaaꞌñê xuee na nncuꞌxeeⁿ jaa nnꞌaⁿ tsjoomnancue cantyja na matyꞌiomyanaꞌ. Jnda̱ tqueeⁿ na nquii Jesús nncuꞌxeⁿ jaa. Ndoꞌ jnda̱ tꞌmo̱o̱ⁿ na mayuuꞌ na nluii na ljoꞌ nda̱a̱ chaꞌtso nnꞌaⁿ ee sꞌaaⁿ na tandoꞌxco juu jnda̱ na tueꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index