Search form

Hechos 18:15

15Sa̱a̱ ꞌo cweꞌ jnaaⁿꞌ ñꞌoom na mañequiaa tsaⁿmꞌaaⁿꞌ ndoꞌ xueeꞌ tsꞌaⁿ na maleiñꞌoom, joꞌ cwilancjooꞌndyoꞌ, ndoꞌ cweꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ljeii na cwileiñꞌomꞌ ꞌo nnꞌaⁿ judíos nchii ljeii cantyja ꞌnaaⁿꞌ watsꞌiaaⁿ. Joꞌ chii cajndoꞌtoꞌ ncjoꞌyoꞌ, ee ja tiñeꞌcuꞌxa̱ⁿya ñꞌoommeiⁿꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index