Search form

Hechos 18:27

27Ndoꞌ quia sꞌaanaꞌ tsꞌoom na ñeꞌcjaⁿ ndyuaa Acaya, quia joꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ tyoluena na ya. Tyolaꞌljeiina ñꞌoom na tjañꞌoom na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ ndyuaaꞌñeeⁿ na calaꞌljo naⁿꞌñeeⁿ jom. Naⁿꞌñeeⁿ jnda̱ jlaꞌyuꞌna ncꞌe naya na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Joꞌ chii quia na tueeꞌ Apolos na mꞌaⁿna tꞌmaⁿ tyoteijndeii tsaⁿꞌñeeⁿ joona.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index