Search form

Hechos 19:13

13Ntꞌom nnꞌaⁿ judíos na caluaꞌndye tyomaꞌnomna, tyotjeiiꞌna jndyetia naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ. Jnda̱ chii jlaꞌtiuuna na nntjeiiꞌna jndyetia ñequio xueeꞌ Ta Jesús. Joꞌ chii cwii cwiindyena tyoluena nda̱a̱ jndyetia:

—Matsa̱ꞌntjo̱ⁿya na caluiꞌyoꞌ ñequio xueeꞌ Jesús, tsaⁿ na matseineiⁿ Pablo cantyja ꞌnaaⁿꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index