Search form

Hechos 19:29

29Quia joꞌ cweꞌ seiñꞌeeⁿꞌtonaꞌ nnꞌaⁿ chaꞌwaa naquiiꞌ tsjoomꞌñeeⁿ. Mantyja tꞌuena Gayo ñequio Aristarco, nnꞌaⁿ na ñꞌeeⁿ ñꞌeⁿ Pablo na jnaⁿ ndyuaa Macedonia. Tyꞌechona naⁿꞌñeeⁿ, tyꞌequieꞌna naquiiꞌ wꞌaa yuu cwitjomndye nnꞌaⁿ quia na waa jomta.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index