Search form

Hechos 2:17

17Ncuee na macanda̱, matso Tyꞌo̱o̱tsꞌom,

njño̱o̱ⁿya Espíritu na cwiluiindyo̱ naquiiꞌ nꞌom jndye nnꞌaⁿ.

Ndaꞌyoꞌ na naⁿnom ñequio ndaꞌyoꞌ na naⁿlcu nlaꞌneiⁿna ñꞌoom na nntsjo̱o̱ nda̱a̱na.

Naⁿnom na titquiendye waa na nlcoꞌnaꞌ nda̱a̱na na nntyꞌiaana.

Ndoꞌ naⁿnom na tquiendye ndaa nntsoona.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index