Search form

Hechos 22:24

24Joꞌ chii tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe nda̱a̱ sondaro sa̱ꞌntjoom na cꞌooñꞌom naⁿꞌñeeⁿ Pablo naquiiꞌ wꞌaa yuu cwicꞌeeⁿna. Matsoom:

—Catjaꞌyoꞌ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ cha nntsoom ljoꞌ sꞌaaⁿ ee ñeꞌcaljeiiya chiuu na jeeⁿ jlaꞌxuaa nnꞌaⁿ nacjoomꞌm.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index