Search form

Hechos 23:5

5Matso Pablo:

“ꞌO re nnꞌaⁿya, ticaljeiiya na jom tyee na cwiluiitquieñe. Ee mayuuꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na maxjeⁿ waa na jnda̱ teiljeiinaꞌ matsonaꞌ na tintseineiⁿ tsꞌaⁿ ñꞌoom na matseijnaaⁿꞌnaꞌ tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe nda̱a̱ nnꞌaⁿ tsjomꞌm.”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index