Search form

Hechos 25:10

10Matso Pablo nnoom:

—Jeꞌ mameintyja̱a̱ꞌa jo njomꞌ ꞌu ta yuu na matyꞌiomnaꞌ na nntuꞌxeⁿndyo̱ ee ꞌu waa na matseiꞌxmaⁿꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsaⁿmaⁿtsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ tsjoom Roma. Ee nnꞌaⁿ judíos tjaa na cotseitjo̱o̱ndyo̱ nda̱a̱na ndoꞌ mantyjiꞌyaꞌ na ljoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index