Search form

Hechos 25:11

11Ja nñequiaandyo̱ na nncꞌio̱ xeⁿ waa ljoꞌ sꞌaa na matyꞌiomnaꞌ na cꞌio̱ na nntio̱o̱ⁿya jnaⁿya. Sa̱a̱ tiyuuꞌ ñꞌoom na cwiqueⁿ naⁿmꞌaⁿ nacjoya. Joꞌ chii ticwanaaⁿ na nñequiaa tsꞌaⁿ ja lueena. Ja macaⁿꞌa na nquii tsaⁿmaⁿtsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ tsjoom Roma nncuꞌxeⁿ ja.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index