Search form

Hechos 26:14

14Chaꞌtsondyô̱ tquiaandyô̱ nomtyuaa, ndoꞌ jndiiya na seineiⁿ tsꞌaⁿ no̱o̱ⁿ ñequio ñꞌoom hebreo. Matso: “Aa ndiꞌ Saulo, ¿chiuu na macoꞌwiꞌ ja? ꞌU macoꞌwiꞌndyuꞌ cheⁿnncuꞌ chaꞌna matjom quiooꞌjndyo na mameiⁿꞌ ntsioꞌ nnom tsꞌoom ta̱ na ñꞌeⁿ matseityuaaꞌ tsꞌaⁿ juuyoꞌ.”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index