Search form

Hechos 26:6

6Jeꞌ mꞌaaⁿya ljoo na nntuꞌxeⁿndyo̱ cweꞌ ee ntyjiiyaya naquiiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya na nntaꞌndoꞌnndaꞌ nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱. Ee luaaꞌ ñꞌoom na tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ welooyâ na ñetꞌom teiyo na nntsꞌaaⁿ. Ja ntyjaaꞌya tsꞌo̱o̱ⁿya na nncueꞌntyjo̱ ñꞌoomꞌñeeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index