Search form

Hechos 6:13

13Ndoꞌ tqueeⁿꞌndyena ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na calue cantu nacjoomꞌm. Tyolue naⁿꞌñeeⁿ:

—Tsaⁿsꞌamꞌaaⁿꞌ ñequiiꞌcheⁿ matseineiiⁿ ñꞌoom tia nacjooꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ na matseixmaⁿnaꞌ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ nacjooꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index