Search form

Hechos 7:49

49Cañoomꞌluee matseixmaⁿnaꞌ ndio ꞌnaⁿya yuu na mawacatya̱ⁿ na matsa̱ꞌntjo̱ⁿya.

Ndoꞌ tsjoomnancue matseixmaⁿnaꞌ cweꞌ chaꞌna ꞌnaⁿ yuu na cwiquieꞌ ncꞌa̱.

Ncꞌe na ljoꞌ, ¿cwaaⁿ wꞌaa na nlꞌaꞌyoꞌ cwentaya?

Ndoꞌ ¿yuu waa cwii joo na ya na nncwajndya̱ya?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index