Search form

Hechos 8:13

13Ndoꞌ manquiiti Simón seiyoomꞌm ndoꞌ teitsꞌoomñê. Ndoꞌ ñequiiꞌcheⁿ na ñꞌeⁿñꞌeeⁿ ñꞌeⁿ Felipe. Jeeⁿ tyocjaaweeꞌ tsꞌoom ꞌnaaⁿ tꞌmaⁿ na tyochꞌee Felipe na xocanda̱a̱ nntsꞌaa na cweꞌ najndeii nquii tsꞌaⁿ meiⁿ xocjaantyjo̱o̱ꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ chiuu tuiiyuu.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index