Search form

Hechos 9:14

14Ndoꞌ jeꞌ ñjaaⁿ jnda̱ tyjeeⁿꞌeⁿ ñequio ljeii na tquia ntyee na cwiluiitquiendye na mañequiaanaꞌ najneiⁿ cha na chaꞌtso nnꞌaⁿ na cwilcwiiꞌ xueꞌ nncjaachom joona na chuꞌtyeⁿndyena na nntioom joona wꞌaancjo.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index