Search form

Juan 1:14

14Nquii na cwiluiiñe ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tuiiñe na tsꞌaⁿ, tyomꞌaaⁿñe quiiꞌntaaⁿna. Canda̱a̱ꞌya mꞌaaⁿ na candyaꞌ tsꞌom nnꞌaⁿ, ndoꞌ cwiluiiñe na mayuuꞌ. Ntyꞌiaanda̱a̱yâ quia seitꞌmaaⁿꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom juu. Quia tuii na ljoꞌ saaliuuyâ na ñenquii cwiluiiñe Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index