Search form

Juan 1:31

31Xjeⁿ na to̱ꞌa na matseitsꞌoomndyo̱ nnꞌaⁿ ñequio ndaatioo, meiⁿ ticatseiꞌno̱ⁿꞌa na jom tsꞌiaⁿꞌaⁿ na nntseicanoomꞌm jnaaⁿ nnꞌaⁿ. Sa̱a̱ matsꞌaa tsꞌiaaⁿmeiiⁿ cha catseicaꞌmo̱ⁿnaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ Israel na ljoꞌ cwiluiiñê.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index