Search form

Juan 1:51

51Ndoꞌ matsotyeeⁿ nnom:

—Ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ matsjo̱o̱ya nda̱a̱ꞌyoꞌ. ꞌO nntyꞌiaꞌyoꞌ na nnaaⁿ cañoomꞌluee. Ndoꞌ nntyꞌiaꞌyoꞌ na nnquiocue ángeles na mꞌaaⁿ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaaⁿya na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ndoꞌ na nncꞌoowanndaꞌna.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index