Search form

Juan 10:36

36Joꞌ chii tixcwe na cwinduꞌyoꞌ na matseijnaaⁿꞌa jom ncꞌe na tsjo̱o̱ na cwiluiindyo̱ Jnaaⁿ. Ee nqueⁿ tyꞌioom tsꞌiaaⁿ ja, ndoꞌ sa̱ꞌntjoom ja na candyocꞌo̱o̱ⁿndyo̱ quiiꞌntaaⁿꞌ ꞌo nnꞌaⁿ tsjoomnancue.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index