Search form

Juan 12:24

24Ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ matsjo̱o̱ya nda̱a̱ꞌyoꞌ, cwii lqueeⁿ na cwiquioo, xeⁿ ticjaaquieeꞌnaꞌ quiiꞌ tsꞌo yuu na nntseijomnaꞌ chaꞌcwijom na nncueꞌnaꞌ, cwiljonaꞌ na ñenquiinaꞌ. Sa̱a̱ xeⁿ nnomꞌ tsꞌaⁿ juunaꞌ quiiꞌ tsꞌo yuu na matseijomnaꞌ na nncueꞌnaꞌ, quia joꞌ majndye nncueꞌ nntsꞌaanaꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index