Search form

Juan 12:9

Jlaꞌjndaaꞌndye ntyee na nlaꞌcueeꞌna Lázaro

9Joꞌ chii quia na jndye nnꞌaⁿ na jndyendye na joꞌ joꞌ mꞌaaⁿ Jesús, tquieꞌcañomna na mꞌaaⁿyâ. Ee nchii macanda̱ ncꞌe na ñeꞌcantyꞌiaana Jesús, sa̱a̱ mati ñeꞌcantyꞌiaana Lázaro, tsꞌaⁿ na tueꞌ na tquiaa Jesús na tandoꞌxco.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index